Promotion kits


PaRappa the Rapper PROMOTION KIT
PaRappa the Rapper PROMOTION KIT
XI [sai] Taikenban  (Chirashi Ban/Flyer Version)
XI [sai] Taikenban (Chirashi Ban/Flyer Version)
Ace Combat 3 Jitsuen You Tool
Ace Combat 3 Jitsuen You Tool
Rescue Shot Bubibo & BioHazard Gun Survivor Shiyuu Kit
Rescue Shot Bubibo & BioHazard Gun Survivor Shiyuu Kit


Grandia Pop Kit
Grandia Pop Kit
Tail Concerto Hansoku Mono Kit
Tail Concerto Hansoku Mono Kit
Bakusou Dekotora Densetsu 2 : Sugawara Bunta San no Ooen Kit
Bakusou Dekotora Densetsu 2 : Sugawara Bunta San no Ooen Kit